Инструкции за монтаж

Пратката, която ще получите от куриера, ще съдържа готовият за монтаж стикер и пластмасов ракел, който ще използвате за неговото апликиране.

Стикерът се състои от три части:

Основен носител – това е силиконизирана хартиена подложка, която изолира залепващия слой на PVC фолиото.

Самата графика – това е изрязаното в желаната форма  PVC фолио.

Транспортна лента – полупрозрачна лента с по-слаб лепилен слой, който задържа фолиото върху нея до окончателното залепяне на стената. Тази лента предпазва графиката от нараняване при транспортиране и улеснява апликирането й върху повърхностите.

Предварително почистете избраното място за декоративното изображение с подходящите средства според повърхнината, върху която ще лепите. Тук е момента да предупредим, че фолиото трябва да се апликира при температура на въздуха над 10°С, за да се гарантира доброто му залепване и по-дълъг живот.

След това следвайте тези стъпки:

1. Разопаковайте получения стикер и го загладете. Ако по транспортната лента са се образували гънки, го оставете да слегне за известно време в разстлано положение.

2. Ако стикерът, който сте поръчали е с по-малки размери, отделете изцяло основният носител. Апликацията трябва да остане изцяло на транспортната лента.

В процеса на отлепване се случва апликацията да се отдели от транспортната лента, а не от основата си. В случая просто върнете, притиснете графиката към транспортната лента и отлепете отново, докато гарфиката не остане изцяло залепена на транспортната лента.

Тъй като залепващия слой на фолиото на графикатра е открит, внимавайте да не го допирате до замърсени повърхности и да не го пипате с пръсти, защото това ще намали лепливостта на фолиото.

Ако ще залепвате голям стикер, по-добре отделянето на основния слой да става бавно и постепенно при самото апликиране на графиката. За целта трябва да отлепите горната част от основния носител и да фиксирате стикера  на повърхността, върху която ще апликирате (може допълнително да фиксирате транспортната лента върху повърхността с хартиено тиксо).

3. Поставете апликацията върху повърхността в положението, в което искате тя да бъде залепена. Лепилният слой на PVC фолиото трябва да е към повърхността, а транспортната лента към вас.

Притиснете фолиото към повърхността, като започнете от средата на апликацията от вътре навън и приглаждате от единия край към другия с пластмасовия ракел върху транспортната лента. Трябва да внимавате да избутате всички балончета отвътре навън.

При апликирането на голям стикер едновременно с приглаждането издърпвате надолу и основния носител (като внимавате графиката да е останала само върху транспортната лента) и приглаждате с ракела върху транспортната лента, за да залепне стикера върху повърхността.

За по-добро залепване при апликиране върху по-груби повърхности, е препоръчително да нагреете малко апликацията с домашен сешоар или друг уред с топъл въздух.

След като сте апликирали графиката върху желаната повърхност, ви остава само да премахнете транспортната лента. Поради лепилния си слой, лентата се премахва по-трудно отколкото сте очаквали. Препоръчително е да я издърпвате бавно, под възможно най-остър ъгъл отгоре надолу или диагонално отляво надясно. Може да започнете отлепянето и от по-обли към по-остри ъгли на графиката.

При махането на транспортната лента отново трябва да внимавате – този път фолиото да не се отлепва от повърхността. Ако това се случи, не се притеснявайте, просто върнете транспортната лента обратно, притиснете отново с ракела и продължете с издърпването на лентата под остър ъгъл. Трябва да мине известно време преди фолиото да достигне оптималната си степен на адхезия към повърхността.

След като отлепите транспортната лента, минете още веднъж с ракела върху самата апликация, без да натискате много, за да се уплътни за последно.

Готово! Вече може да се наслаждавате на новата си придобивка.

С използването на този сайт, изрично се съгласявате с Общите Условия за ползването му! Виж Общите Условия: ТУК!
С акта на поръчка на стикер, изрично се съглавявате да предоставите лични данни за целите на осъществяването на доставката!